Skip available courses

Available courses

V tomto kurzu se účastník naučí rozvinout schopnosti udržení mentální hygieny, prohloubit úrovně sebepoznání, rozvinout schopnosti sebereflexe a získá znalosti relaxačních technik.

This is an online support for a university level course focused on application of CBM in HR processes of an organization.

Key concepts and terms

  • Competency Based HRM
  • Competency framework
  • Competency model
  • Behavioral competencies 
  • Technical competencies
  • Competency Job Profiles
  • Competency Based Interview
  • Behavioural indicatorsKurz o miliardářích, kteří se vymykají konvencím.

In this course you can learn basic information about history, geography and other main facts of New Zealand.

Kurz je určen pro seznámení posluchačů se základními pravidly specifické marketingové činnosti.